8 พฤติกรรมเสี่ยง โรคมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม (Breast cancer)
เป็นโรคมะเร็งที่เกิดจากเนื้อเยื่อที่มีความผิดปกติส่วนใดส่วนหนึ่งภายในเต้านมเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์มะเร็งและขยายใหญ่ขึ้น จนกลายเป็นก้อนเนื้อร้าย ก่อนจะลุกลามไปสู่เนื้อเยื่อข้างเคียงและแพร่กระจายไปยังเซลล์อื่นของร่างกาย มะเร็งชนิดนี้สามารถพบได้ทั้งในเพศหญิงและเพศชาย แต่พบในเพศชายในอัตราที่น้อยมาก ภายในเต้านมของผู้หญิงจะประกอบไปด้วยต่อมผลิตน้ำนม ท่อน้ำนม เนื้อเยื่อไขมัน ท่อน้ำเหลือง เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน หลอดเลือดต่าง ๆ ซึ่งเซลล์มะเร็งส่วนใหญ่ที่พบมักจะเกิดขึ้นบริเวณต่อมผลิตน้ำนม (Lobules) และท่อน้ำนม (Ducts) มากกว่าส่วนอื่น การก่อตัวของมะเร็งเต้านมสามารถเกิดขึ้นได้กับเซลล์ทุกส่วนภายในเต้านมในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป โดยเริ่มจากเซลล์ผิดปกติมีการแบ่งตัวมากขึ้นเป็นจำนวนมากจนไม่สามารถควบคุมได้ และขยายใหญ่ขึ้นเป็นก้อนเนื้อร้าย ก่อนจะแพร่กระจายไปยังเนื้อเยื่อข้างเคียง ระบบน้ำเหลือง และสุดท้ายกระจายไปยังกระแสเลือด และไปยังอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้

ระยะของมะเร็งเต้านม
ระยะความรุนแรงของโรคมะเร็งเต้านมแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ขึ้นอยู่กับขนาดของก้อนเนื้อ การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งไปสู่ต่อมน้ำเหลือง หรืออวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย
• ระยะ 0-1: พบเซลล์ผิดปกติภายในเนื้อเยื่อเต้านม และก้อนเนื้อมีขนาดไม่เกิน 2 เซนติเมตร แต่ยังจำกัดการเกิดเฉพาะภายในเต้านม ซึ่งเป็นระยะที่ยังไม่พบการลุกลามของโรคไปยังส่วนอื่น
• ระยะ 2: ก้อนมะเร็งมีขนาดโตขึ้น และอาจแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองเฉพาะบริเวณรักแร้ แต่จำนวนไม่กี่ต่อม หรืออาจไม่พบก้อนเนื้อ แต่พบเซลล์มะเร็งบริเวณต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้
• ระยะ 3: เนื้อเยื่อเต้านมถูกทำลายเป็นบริเวณกว้างถึงชั้นผิวหนังจนเกิดเป็นแผล ก้อนมะเร็งมีขนาดโตขึ้นมากกว่า 5 เซนติเมตร ลุกลามไปติดกับกล้ามเนื้อหน้าอก มีการแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้และต่อมน้ำเหลืองอื่นในบริเวณใกล้เคียงเต้านม หรือก้อนเนื้อขยายใหญ่ขึ้นไม่เกิน 5 เซนติเมตร และมีการแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองจำนวนมากขึ้น
• ระยะ 4: โรคมีการแพร่กระจายเข้าหลอดเลือดไปยังอวัยวะอื่น ๆ ของร่างกาย เช่น ตับ สมอง ปอด กระดูก ซึ่งเป็นระยะที่รักษาไม่หายขาด

สำหรับในประเทศไทย จากข้อมูลทะเบียนมะเร็งของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในผู้หญิงไทยเป็นอันดับต้น ๆ และยังพบจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ประมาณ 13,653 ราย หรือคิดเป็น 29.3 ต่อประชากร 100,000 ราย ซึ่งคาดการณ์ว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ จึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม เพราะการตรวจพบมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้น จะเพิ่มโอกาสในการรักษาให้ผู้ป่วยหายขาดได้มากขึ้น

ข้อมูลจากเวปไซต์พบเเพทย์

จากรายงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระบุว่า สตรีที่สวมใส่ยกทรงมีอัตราการเกิดมะเร็งเต้านมมากเป็น 2 เท่าของสตรีที่ไม่ได้สวมใส่ยกทรง ดังนั้นเมื่อรู้สึกผิดปกติแล้ว ทางที่ดีที่สุดคือหยุดใส่ยกทรงชั่วคราว ให้เซลล์เต้านมหายใจได้อย่างอิสระ ให้เลือดไหลเวียนเป็นปกติจะได้ขับพิษออกจากเต้านม
ข้อมูลจาก : ธรรมชาติช่วยชีวิต Dr. Tom Wu

ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าเต้านมหรือมดลูกผิดปกติ
ข้อมูลจาก : ธรรมชาติช่วยชีวิต Dr. Tom Wu

เครื่องสำอางเหล่านี้มีสารก่อมะเร็งมากมาย เพื่อสุขภาพของท่าน ขอแนะนำว่าไม่ควรใช้น้ำหอม
ข้อมูลจาก : ธรรมชาติช่วยชีวิต Dr. Tom Wu

อาหารประเภทนี้มีสารเร่งการเจริญเติบโต จะทำให้เต้านมเป็นก้อน ทางที่ดีควรหยุดกินเสีย
ข้อมูลจาก : ธรรมชาติช่วยชีวิต Dr. Tom Wu

อาหารประเภทนี้มีสารก่อมะเร็งจำนวนมาก โดยเฉพาะโบรมีน
ข้อมูลจาก : ธรรมชาติช่วยชีวิต Dr. Tom Wu

อาหารที่ปรุงด้วยวิธีการเหล่านี้จะเกิดอนุมูลอิสระ สาเหตุของมะเร็งเต้านม
ข้อมูลจาก : ธรรมชาติช่วยชีวิต Dr. Tom Wu

เครื่องอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้จะปล่อยรังสีก่อมะเร็งออกมา
ข้อมูลจาก : ธรรมชาติช่วยชีวิต Dr. Tom Wu

สารพิษที่เกิดจากอารมณ์ไม่สมดุลมีมากกว่าสารพิษจากการกินอาหารไม่ถูกต้องถึง 10 เท่า
ข้อมูลจาก : ธรรมชาติช่วยชีวิต Dr. Tom Wu

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น