แจ้งโอนเงิน

โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อดึงหมายเลขออเดอร์และจำนวนเงิน

1
2
ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี
ธนาคารกสิกรไทย บริษัท ไฮกู๊ดส์ โปรดักท์ จำกัด 0058167657
3
บาท
4
วัน/เดือน/ปี
5